เกี่ยวกับบลอคแบบหม่อนๆ

เป็นบลอคที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระตายตัว อยากเขียนอะไร เวลาไหนก็เขียน เรื่องที่เขียนก็เกี่ยวกับชีวิตผมแหละทั้ง เที่ยว ทำงาน กิน